Jiří Winter, zvaný Neprakta, se narodil 12. července 1924 v Praze. „Studoval grafiku 
a přírodovědu, což se promítlo do jeho celoživotní tvorby. Její kontinuita však byla narušená druhou světovou válkou, kdy se kvůli židovskému původu dostal do koncentračního tábora. Přežil jen on s matkou. Po válce se začal naplno věnovat kresbě a karikatuře," uvedla kurátorka břeclavské výstavy Nina Kuhnová.

Nepraktovy obrázky mají široký záběr. Kromě přírody zachycoval biblická témata, sexuální humoristické výjevy, strašidla či historické motivy, vždy však s nutnou dávkou humoru a nadsázky. Proslul také jako ilustrátor knih Miroslava Švandrlíka.

Na svém kontě má Neprakta kolem čtyřiceti tisíc kreslených vtipů, což mu vyneslo
i zápis do Guinessovy knihy rekordů. „V synagoze představíme pouhý zlomek jeho tvorby. Kromě humoristické kresby i tvorbu vážnější, a to skicy, které vytvořil v koncentračním táboře, a které uchovával po celou dobu svého pobytu zde," zmínila Kuhnová.

Čtvrteční vernisáž je na programu v podvečerních pět hodin. Výstava v synagoze potrvá do pátého června. Vznikla ve spolupráci s Danielou Pavlatovou, vdovou po Nepraktovi, která spravuje jeho dílo 
a stará se, aby odkaz ilustrátora zůstal stále živý.