„Důvodem modernizace stálé expozice na Pohansku je skutečnost, že lidé z regionu si tu současnou prohlédli a cizích návštěvníků tolik nepřichází. Takže chceme přinést něco nového a modernějšího. Nechci tím říct, že je faktograficky špatná, to vůbec ne. Reálně znázorňuje, jak tehdy život na Pohansku probíhal,“ vysvětlila ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav Jana Kramářová.

Muzeum ani město Břeclav neměly na takovou investici peníze, a tak využily výzvy Evropské unie. Úspěch se dostavil v podobě více než dvoumilionové dotace.

„Zpracovali jsme projekt, na kterém spolupracujeme s Masarykovou univerzitou v Brně, konkrétně s docentem Jiřím Macháčkem, který vede archeologický průzkum na Pohansku. Z Moravského zemského muzea nám zase pomáhá Petr Kostrhun, který má za sebou spoustu vědeckých prací a zabývá se touto tematikou,“ uvedla Kramářová.

Zahraničním partnerem břeclavského muzea je Záhorské muzeum ve Skalici. „Když Slované stavěli val nebo používali kameny, přiváželi je po vodní cestě ze Skalice. V blízkém okolí totiž nebyly,“ vylíčila ředitelka muzea.

Budoucí expozice bude podle ní umístěna v horním i dolním sále zámečku, který se dnes využívá ke svatebním obřadům. „Tam by měl být sál řemesel a ukázky jednotlivých činností, kterými se Slované zabývali. V horním sále bude umístěn model velkomoravského dvorce a klenotnice nejvzácnějších archeologických nálezů z této lokality,“ upřesnila Kramářová.

Umístění nové expozice slibuje také zachování volného prostoru sálu, aby šel využívat i k jiné činnosti než k prohlídkám. „Například aby tam mohl být třeba konferenční sál či se tam nadále konaly svatební obřady,“ nastínila ředitelka muzea.

Zajímavostí bude zamýšlená multimediální prezentace. Slibuje modernější způsob zpracování, než je ten současný. „Ve hře jsou různé hry se světelnými efekty a 3D prezentací,“ nastínila ředitelka muzea.

Její slova doplnila manažerka projektu Sivie Vymyslická. „Původně se uvažovalo o tom, že by tam byly figuríny. Teď se přišlo s nápadem, na kterém pracujeme a ještě není finální. Lidi by se oblékli do dobových kostýmů, ty by se nafotily a pak by přišla na řadu hra s fotkami a světelnými efekty,“ uvedla.