„Domeček, jak jej nazýváme, jsme opravili a patronát nad ním převzala naše základní škola. Je to poměrně velká budova, proto jsme v ní mohli zřídit řadu kluboven. Kromě sokolů v něm sídlí i dámský klub a Svaz pacientů postižených civilizačními chorobami,“ vyjmenoval velkopavlovický místostarosta Zdeněk Karber.

Jana Václavková z velkopavlovického Sokola si společnou myšlenku na vznik nových prostor, které mají už asi měsíc, pochvaluje. „Sokol tady působí už asi dvanáctým rokem. My jsme však začali teprve loni. Protože jsme neměli zázemí, scházeli jsme se u nás doma,“ popsala složitosti Václavková, která se s dvanácti činnými přáteli ze spolku čítajícího jedenadvacet členů schází každý čtvrtek.

„V naší skupině se zaměřujeme spíše na pospolitost rodiny a dětí. Rádi bychom je prostřednictvím cykloturistiky a turistiky odtáhli od počítačů a přivedli k poznávání přírody a krajiny,“ osvětlila základní myšlenku Václavková s tím, že zájem ze strany dětí a jejich rodičů je poměrně velký. „Přišli za námi dokonce i bikeři, kteří by se chtěli taky oficiálně zorganizovat. Jakmile budeme mít ve městě skate park, určitě pomůžeme i jim,“ nastínila další aktivity sokolka.

Sokolové mají také svoji výstavu

Ve spolupráci s městem chtějí ve svém novém útočišti vytvořit připomínkovou výstavu složenou z dřívějších i současných fotografií Sokola.
„Pokud se nám podaří dopátrat se v archivech praporu, válečných i poválečných fotek a nashromáždit je do slušné podoby, rádi bychom prostory zpřístupnili i veřejnosti,“ naznačila Václavková. Kromě klubových dnů, ve kterých si budou moci zájemci přijít popovídat a posedět do klubovny, chystají sokoli na příští rok v únoru i svůj první Sokolský župní ples. „Rádi bychom se malinko zviditelnili,“ dodala žena.

Pronájem prostor skládajících se z malé kuchyňky a hlavní klubovny je pro všechny spolky v Domečku zdarma. „Se všemi organizacemi, které v Pavlovicích působí, úzce spolupracujeme. Pronájem nám tedy oplatí tím, že pomohou při organizování různých kulturních nebo sportovních akcí,“ dodal Karber.