Publiku, které svatostánek zcela zaplnilo, předvedli Dvořákovy Svatební košile.

„Text tohoto díla je balada Karla Jaromíra Erbena, Antonín Dvořák ji použil doslovně. O kvalitách básně Svatební košile tedy nelze pochybovat,“ uvedl program zakládající člen sboru Virtuosi di Mikulov Svatopluk Vrbka. Zpěváci a hudebníci pak obecenstvo vzali na cestu dívky s jejím mrtvým snoubencem k jeho příbytku – hřbitovu. Vše dopadlo dobře a mladou nevěstu si její ženich na onen svět nevzal. Stejně dobře dopadl i koncert. Hudebníky posluchači odměnili bouřlivým potleskem a to i ve stoje.

Sólových partů se ujali Ondřej Koplík, Martin Štolba a přednesem nejlepší Hana Škarková. Všichni hráli pod taktovkou Zuzany Pirnerové, Mladé filharmoniky řídí Tomáš Krejčí.

Poštorané si spojení pěveckých sborů s filharmoniky vyslechli k dvacetiletému výročí Sametové revoluce. „Před dvaceti lety si podobný koncert neumím představit,“ vzpomněl na dobu před revolucí Vrbka a měl radost ze zaplněných lavic kostela. Do volných míst v hlavní lodi přidali pořadatelé židle, takže míst k sezení bylo opravdu dost.