Od podvečerních šesti hodin se ve svatostánku, jenž je součástí komplexu kláštera Milosrdných bratří, uskuteční tříkrálový charitativní koncert na záchranu varhan z roku 1911.Vstupné je dobrovolné. Vybrané peníze poputují na restaurování hracího stolu varhan. Ty pocházejí z dílny Františka Čapka z Křemže a jsou vestavěné do barokní skříně z roku 1779.

IVA HAGHOFEROVÁ