Vystudoval medicínu a během své emigrace ve Skandinávii léčil i švédského krále. Teď žije třiasedmdesátiletý Jiří Holásek v Sedleci. Jeho obrazy mohli vidět návštěvníci břeclavské Galerie 99.


Jakou techniku malby a motivy jste použil na vystavovaná díla?
Maloval jsem je vaječnou temperou. Barvy si sám míchám z vajec a pigmentu, který si utřu. Motivy jsou z okolí. Maluji třeba staré sklepy nebo sýpky. Když se mi nelíbí, tak si je na obrazech podle vzpomínek přikrášlím.


Kde jste se s technikou vaječných temper setkal?

Vaječné tempery u nás používaly malérečky, když malovaly nádobí. Já jsem tyto barvy viděl i v Neapoli. Když jsem se byl podívat na jedno zasypané město výbuchem Vesuvu, viděl jsem krásnou malbu na stěně. Myslel jsem, že je to freska, ale byly to právě vaječné tempery.


Je tato technika malby běžná?
Tady nejspíš ne. Používali ji například staří mistři. Nebo restaurátoři ji využívají dodnes. Ti se musí přiblížit technice, kterou se malovalo v době vzniku obrazu. Dnes si ale lidé spíš barvy kupují, než aby si je míchali sami.


Prodal jste na výstavě v Galerii 99 nějaký obraz?
Že bych vyloženě prodal, to ne. Jedno dílo si tu zamluvili manželé, kterým jsem před lety něco maloval. Ten starý obraz se jim už nehodil kvůli nové sedačce. Tak jsem jim slíbil, že si na příští výstavě mohou vybrat nějaký nový. A oni si vybrali. Naštěstí už mám velké děti a nemusím je živit, takže obrazy vydělávat nemusí. Umění se má dělat z bujnosti, a ne z hladu.


Kde všude jste už vystavoval?
V Evropě skoro všude. Ve Švédsku, Norsku, Dánsku, v Anglii, ve Španělsku, Itálii. Ale i ve Státech ve Washingtonu v Kongresové hale.


Stalo se vám na některé z výstav něco kuriózního?
Když jsem vystavoval v prestižní anglické Westminster Gallery, tak mi někdo ukradl bronzovou sošku. Protože mě jenom bronz stál tři tisíce, doufal jsem, že jsou pojištění a že mi sošku zaplatí. A oni mi odepsali, že za víc než třistaletou historii galerie se jim nic neztratilo a že jsme tedy první, komu se to stalo. To mi jako satisfakce muselo stačit. Slavnostně mě prohlásili za jejich prvního okradeného umělce.


Do čeho byste se chtěl ještě pustit?
Chtěl bych se vrátit k malbě postav v moravských krojích. Dřív jsem se tím zabýval, tak se k tomu možná vrátím.