V Břeclavi jej představujeme výběrem z jeho rozsáhlého malířského díla. Výstava je doplněna malou kolekcí Mikulkových plastik a drobnou ukázkou jeho grafické tvorby.

Alois Mikulka se řadí mezi generaci, která vstupovala do výtvarného života v šedesátých letech minulého století.

Tohoto absolventa oboru monumentální malby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (ateliér profesora Jána Želibského) v naší výstavní síni presentujeme především jako výrazného malíře s přesahy do oblasti grafiky a sochařiny. Jeho osobité ilustrátorské a spisovatelské dílo jsme již částečně ukázali na výstavě „Pohádkový svět dětských ilustrátorů" v roce 2011.

Škála jeho témat je poměrně široká, od motivů z antické mytologie, bible, morytátů, filmových westernů, folkloru až do současnosti. Vše okořeněno originálním výtvarným výrazem, poetickou imaginací a osobitým humorem. I přes šíři oborů, kterým se náš autor věnuje, působí jeho dílo jednotně a jeho rukopis je jasně čitelný.

Jeho dílo bylo prezentováno na mnoha samostatných i kolektivních výstavách výtvarného umění a knižní ilustrace jak v České republice, tak v zahraničí, například v Jugoslávii, Itálii, Mexiku či Švédsku. Za své sochy, obrazy nebo pohádky pro děti obdržel řadu našich i zahraničních prestižních ocenění. V roce 1997 byl zapsán do Zlatého fondu české literatury pro děti a mládež a tentýž rok mu zastupitelstvo města Brna udělilo Cenu města Brna pro rok 1997 v oboru výtvarného umění za celoživotní dílo a významný přínos rozvoji kultury v Brně.

Městské muzeum a galerie Břeclav tak až do pátého května nabídne návštěvnické veřejnosti další kvalitní výstavu našeho předního výtvarníka.

KAREL KŘIVÁNEK
kurátor výstavy