„Kynclovy monostruktury a transformace hudebních nahrávek a zvuků do výtvarného jazyka pocházejí z pozůstalosti autora a soukromých sbírek. Plátna Holanďanky Els Moes pokrývají struktury z vrstvených olejových barev. Čistota monochromního projevu umožňuje vnímat plasticitu nanášených linií a hru světla a stínů," uvedla galeristka Vladimíra Brucháčková Závodná.

Na úvodní představení souboru maleb, kreseb a objektů přijede ve čtvrtek do Mikulova také umělcova manželka Elsi Kyncl a dokonce i holandská autorka Els Moes. Zahájení výstavy doprovodí koncert Jarmily Tomčíkové a Chrise Cartera – klasická kytara, mandolína a zpěv.

Výstava potrvá v Galerii Závodný do druhého září.