Kdyby neuměli tančit, byla by to ostuda, říká Švach o vedení Břeclavi /viz plan/

„Nyní se koná břeclavský zimní běh kurzu a je asi ve své polovině. Kurzy jsou určeny pro začátečníky bez rozdílu věku, a to jak pro mladé z krojovaných chas, tak pro starší, kteří mají zájem zatančit si na lidových zábavách při dechovce nebo při cimbálové muzice," uvádí Švach.

Zájemci si osvojují především tance ze Slovácka: valčík, třasák, vrtěnou, verbuňk, skočné, slovenské točené, sedlácké, danaje, straňanské, koritňanské či bílovské. Nechybí ani čardáš. „Doba, kdy se taneční umění předávalo z generace na generaci v rodinách nebo chasách již minula. Právě na kurzech je možnost se tyto tance naučit. Navíc se na lidových zábavách objevují vedle dechovek 
i cimbálové muziky, u nichž je možné kromě tradičního pozpěvování uplatnit své taneční umění, a obohatit tak svůj kulturní zážitek," je přesvědčený lektor tance.

Na kurzy se podle něj mnohdy sjíždějí spíše zájemci z okolí, místní jsou v menšině. A tak učí tančit lidi z Židlochovic, Morkůvek, Prušánek, Strážnice, Rohatce, Velkých Bílovic a dokonce ze Slovenska z Kútů a Brodského. „Jsou i mimořádné případy zájemců o výuku tance a řekli bychom přímo profesní. Například v minulém roce kurz navštěvoval bývalý břeclavský místostarosta Luboš Krátký s manželkou a letos je to současný břeclavský místostarosta Jaroslav Válka s partnerkou, poněvadž na Svatováclavské slavnosti zavádí chasa představitelům města tanečnice a byla by ostuda, kdyby neuměli tancovat," vypráví Švach.

Každá lekce začíná rozcvičením, nácvikem tanečních kroků a základních prvků. Pak si účastníci opakují již probrané tance a přidávají další varianty. „Každou lekci se nahodí nový tanec. Zatím jsme probrali valčík, třasák, vrtěnou verbuňk, skočné, slovenské točené 
a sedláckou. Nácvik se koná každou neděli od devatenácti hodin na břeclavském Domě školství," dodává folklorista. Tanečníci se sejdou například třetího ledna.