Vystoupí na něm mezzosopranistka Marta Beňačková, na varhany zahraje Kamila Klugarová. Zazní hudba z období baroka a klasicismu.
Vzácné barokní varhany z poloviny 18. století pocházejí od tehdejšího nejvýznamnějšího vídeňského varhanáře Johanna Henckeho. Mají pohnutou minulost. Před více než sto lety byly negativně poznamenány necitlivou rekonstrukcí. V roce 1994 byly proto zrestaurovány do původního stavu a nově pozlaceny.
Na letošní prázdniny jsou připraveny dva koncerty z cyklu Henckeovy barokní varhany ve Valticích. Druhý je připravený na konec srpna. Varhanní koncerty tak plynule navazují na Mezinárodní letní školu staré hudby, která návštěvníkům nabídla koncerty barokní a renesanční hudby. Vstupenky jsou v prodeji v infocentru.