Vystoupili mezi sbory ze Slovenska, Rumunska a Maďarska. Posledním koncertem v sezóně bude vystoupení s mužským pěveckým sborem Master Singers v mikulovském chrámu svatého Jana Křtitele na začátku prázdnin.
Sbor pěvců ze Spojených států vyjíždí na turné po světě. Přípravy na přátelské setkání jsou v plném proudu.