Přestože autor ve městě vyrůstal a žil několik desítek let, vystavuje tam podruhé od roku 1989. V Mikulově svými kresbami demonstruje především individualitu. „Portréty ukazují jinakost, pestrost a jedinečnost každého z nás, jakého máme ducha a jak se navenek projevujeme,“ vysvětlil Lípa.