„Výstava má výrazně objevný charakter. Představuje v Břeclavi po létech kvalitního, takřka zapomenutého regionálního autora. Muzeum tak programově pokračuje ve svém záměru seznamovat veřejnosti se zajímavými autory starší generace, jejichž tvorba byla již před lety uzavřená,“ sdělil kurátor Karel Křivánek.

Výstava představuje Kovaříkovy práce, které vznikaly v průběhu autorovy aktivní výtvarné tvorby, od čtyřicátých do sedmdesátých let minulého století. Vernisáž se uskuteční v břeclavské synagoze v pět hodin odpoledne.