Výstava představuje jeho práce, které vznikaly v průběhu autorovy aktivní výtvarné tvorby, v rozmezí čtyřicátých až sedmdesátých let minulého století.

Návštěvníci břeclavské synagogy zde uvidí jak práce z Kovaříkova raného období tak obrazy a kresby, které vznikaly koncem minulého století. Všechny práce byly po desítky let uloženy v jeho poštorenském ateliéru. Ukryty před zraky uměnímilovné veřejnosti. Pomineme-li drobnější výstavní akce, jde o Kovaříkovu první a zároveň retrospektivní galerijní presentaci.

Život spjatý s Poštornou

Mikuláš Kovařík (1922 – 2007) je rodák z Ratiškovic. Vystudoval brněnskou Školu uměleckých řemesel u profesorů Františka Süssera a Jana Lichtága. Jeho život je úzce spjat s Poštornou. Tady žil a tvořil. Dlouhodobě pracoval jako mistr v Poštorenských keramických závodech, kde zakládal úsek zahradní keramiky. Poté byl zaměstnán v restaurátorských dílnách Krajského památkového střediska v Brně.

Jeho dnes již uzavřené dílo můžeme rozdělit na malířskou, kreslířskou a keramicko-sochařskou část. Kovaříkovy obrazy jsou zaměřeny jednak na portrétní tvorbu (s celou řadou autoportrétů), krajinomalbu (s četnými pohledy na Poštornou a její okolí) a žánrové obrazy. Koncem šedesátých let dochází k výraznému posunu v přístupu k malbě. Vznikají kosmické krajiny a výrazově uvolněnější malby.

Nové postupy

Kovaříkova keramická tvorba je výrazně progresivní, s viditelnou snahou o hledání nových postupů. Ve svých kachlech a reliéfech pracuje se zataveným sklem, experimentuje s dalšími materiály. Vedle volné keramické tvorby vznikala souběžně řada ryze sochařských portrétů, zejména rodinných příslušníků, v terakotě i ve dřevě. Tyto práce by měly být v dalších letech představeny samostatně.

Výstava má výrazně objevný charakter. Představuje v Břeclavi po létech kvalitního, takřka zapomenutého, regionálního autora. Městské muzeum a galerie Břeclav tak programově pokračuje ve svém záměru seznamovat širokou veřejnosti se zajímavými autory starší generace, jejichž tvorba byla již před lety uzavřena. Umělci, kteří byli shodou řady okolností opomíjeni. Výtvarníci, kteří byli a jsou nadále nedílnou součástí výtvarné scény města.

Srdečně zveme na její slavnostní zahájení, které je na programu ve čtvrtek devatenáctého ledna v sedmnáct hodin v synagoze.


KAREL KŘIVÁNEK (autor pracuje v Městském muzeu a galerii Břeclav)