„Její doménou se stala ilustrační tvorba pro děti. Soustředila se na knihy pro nejmenší. Přispívala i do časopisů Mateřídouška a Ohníček. Výstava se zaměří na její méně známou volnou tvorbu," upřesnil kurátor výstavy Karel Křivánek.

Soubor kreseb a obrazů se pracovníkům Městského muzea a galerie Břeclav podařilo shromáždit díky spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze a rodinou a přáteli Gabriely Dubské. „Ukážeme její studijní práce, kresby z Paříže, temné kresby z období okupace a dílo z šedesátých až osmdesátých let. K tomu ještě soubor jejich abstraktních kompozic," přiblížil Křivánek.

To vše podle něj dokládá invenci a sepjatost Dubské s výtvarnými proudy českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století.

Vernisáž v břeclavské synagoze začne ve čtvrtek 24. října v pět hodin odpoledne.

Dubská, rozená Finkesová, se narodila 8. března 1915. Umělecká řemesla studovala v Brně, malbě se věnovala i na pařížské Académia de le Grande Caumiére. Dvacet pět let působila jako výtvarná a vedoucí redaktorka v nakladatelství Dětské knihy a Albatros.

Výstava potrvá do 26. ledna příštího roku.