více >>
Deník

Naši prvňáčci: Škola v Poštorné letos přivítala pětatřicet dětí

Břeclav /FOTOGALERIE/ - Základní škola v Břeclavi na ulici Komenského je umístěna v městské části Poštorná. Tamní žáci se učí ve dvou budovách. Takzvanou bílou školu navštěvují žáci prvního stupně a v červené jsou ti starší. 

Školu letos zaplnilo 355 žáků. „Naše škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Moderně s Komenským, který vychází ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků. Ve škole pracuje školní parlament, školská rada, výchovná poradkyně, metodik prevence, školní poradenské pracoviště. Žáci vydávají školní časopis a vyžití najdou také v široké škále zájmových kroužků. Škola se zapojuje do různých mezinárodních projektů,“ přiblížila ředitelka školy Yveta Polanská.

Letos nastoupilo do 1. ročníku 35 žáků, kteří se budou vzdělávat ve dvou třídách. Žáci 1. A s třídní učitelkou Kateřinou Letákovou a žáci 1. B s třídní učitelkou Hanou Zajícovou a asistentkou pedagoga Marií Vlašicovou. „Přejeme našim žákům, aby se jim ve škole líbilo, našli si brzy nové kamarády a aby se jim stalo učení příjemnou hrou,“ dodala ředitelka Yveta Polanská.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky