více >>
Deník

Naši prvňáčci: Ve Valticích pomáhají deváťáci prvňáčkům, ti je zase vyprovází

Valtice – Základní škola Valtice se nachází na náměstí v historické části města s výhledem na valtický zámek. Je úplnou základní školou, kterou v současné době navštěvuje 271 žáků. „Chceme, aby svou školu děti měly rády, a proto jim vytváříme co možná nejlepší podmínky pro vzdělávání. Do výuky zařazujeme projektové vyučování, různé besedy, vzdělávací programy, hudební i divadelní pořady. Postupně modernizujeme vybavení učeben i zázemí pro školní družinu a školní klub. Naše škola nabízí dětem pestrou škálu zájmových kroužků,“ uvedla ředitelka školy Markéta Nedělová.

Školní družina a školní klub organizují celou řadu akcí, napřéklad Vyřezávání dýní, Drakiádu, Karneval, Podzimní i Velikonoční dílny, Zábavné odpoledne, Petanque a jiné aktivity. Klub rodičů a přátel pravidelně pořádá ve spolupráci se školou školní ples. „Našim přáním je, aby škola byla otevřená pro širokou veřejnost, pronajímáme prostory tříd i tělocvičnu k různým aktivitám,“ doplnila Nedělová.

Tradicí je vzájemné partnerství mezi prvňáčky a žáky devátého ročníku, kteří pro nejmladší kamarády připravují společně strávený projektový den, vzájemné návštěvy spojené se soutěžemi a aktivitami. První školní den deváťáci uvádí prvňáčky do školy a naopak na konci školního roku žáci prvních tříd odvádí vycházející žáky.

Žáky 1. třídy Základní školy Valtice učí Pavlína Dvořáčková

Žáky 1. třídy Základní školy Valtice učí Pavlína Dvořáčková

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky