více >>
Deník

Naši prvňáčci: Ve Vrbici si ve škole zakládají na vztazích a rodinné atmosféře

Vrbice – Základní škola Vrbice je venkovskou neúplnou školou pouze s prvním stupněm výuky. Počtem dětí a tříd patří mezi školy málotřídní, to znamená, že výuka některých předmětů probíhá ve třídách se spojenými ročníky. Školu navštěvují pouze místní děti, ale poslední tři roky k nim přibyly také děti z okolí. „Jsme školou s téměř domácím a rodinným prostředím, kde se všichni důvěrně známe a denně se potkáváme. Snažíme se proto, aby tato setkávání byla pro všechny příjemná a vzájemné vztahy byly založeny na důvěře a porozumění,“ říká ředitelka školy Renata Horáková.

Pohodovou a téměř rodinnou atmosféru ve škole považuje za přednost, které si všichni užívají. „Stále vyvíjíme velké úsilí v oblasti budování zdravých vztahů mezi žáky, ale také mezi nimi a pedagogy i mezi pedagogy navzájem. Dobrá nálada přispívá k pohodové atmosféře ve sborovně a promítá se samozřejmě do chodu celé školy,“ dodala ředitelka.

Váží si také toho, že ochotně pomáhají někteří rodiče žáků. Oceňuje i důvěru a dobré vztahy se zřizovatelem, starostou obce i obyvatel. Škola je také nepostradatelnou součástí života v obci. „Pořádáme a účastníme se řady kulturních a společenských akcí, na kterých děti pravidelně vystupují,“ podtrhla. Novinkou v letošním školním roce je výuka čtení v první třídě metodou zvanou Sfumato, kterou školáci předvedli rodičům a jejich patronům na akci Pasování prvňáčků.

Žáky 1. třídy základní školy ve Vrbici učí Petra Čejková.

Žáky 1. třídy základní školy ve Vrbici učí Petra Čejková.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky