více >>
Deník

Naši prvňáci: Břeclavská škola v Slovácké ulici má na logiku zaměřené třídy

Břeclav /FOTOGALERIE/ - Chceme učit to, co je důležité pro život. Tímto heslem se řídí pedagogický sbor základní školy v Slovácké ulici v Břeclavi. Školu s více než čtyřicetiletou tradicí navštěvuje celkem 720 žáků a letos otevřela tři první třídy. Jedna z nich se specializuje na rozšířenou výuku matematiky, angličtiny, logiky a osobnostního rozvoje.

„Prvňáci se učí v samostatném pavilonu v krásně upravených třídách,“ podotkla učitelka jedné z nich Sylva Hrubá. Žáci školy mají k dispozici nadstandardní podmínky pro tělovýchovné aktivity. Dvě tělocvičny, posilovnu i sportovní areál. Od druhého ročníku mají ve výukovém programu zařazeno bruslení, třetí a čtvrté třídy chodí do plavání.

Vedle sportovních aktivit se škola specializuje na výuku cizích jazyků. „Angličtinu vyučujeme už od druhého ročníku, žáci prvních tříd ji mohou vstřebávat v kroužku. Na druhém stupni vyučujeme v angličtině také některé předměty metodou CLILL,“ upřesnil ředitel školy Martin Janošek.

Práce pedagogů s talentovanými žáky, i s těmi, kteří vyžadují zvláštní péči, podporuje jejich sportovní, výtvarné, jazykové a dalších dovednosti a vědomosti. Pozitivně se pak podle ředitele promítají výsledky do významných celorepublikových i mezinárodních úspěchů svěřenců školy.

Kromě obsáhlé nabídky mimoškolních aktivit mohou rodiče s dětmi využívat školní poradenské pracoviště, kde jsou ke konzultacím připravené dvě výchovné poradkyně i dvě školní psycholožky, metodička prevence i speciální školní pedagog. Technicky naladění žáci využívají moderní vybavení školy ICT technikou a pomůckami. Ve škole působí školní parlament, budoucí prvňáci mohou navštěvovat přípravný kurz.

Školní jídelna dbá na na zdravou výživu a strávníci si mohou denně vybírat ze tří druhů jídel a sedmi druhů ovocných a zeleninových salátů.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky