více >>
Deník

Naši prvňáci: Škola Na Valtické ulici je přátelská, zdravá a sportovní

Břeclav - Základní škola na sídlišti Na Valtické ulici v Břeclavi poskytuje všeobecné základní vzdělání 289 žákům, z toho 37 prvňákům a 15 dětem v přípravné třídě. Děti se učí v patnácti kmenových třídách včetně přípravné třídy.

„Přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii, cizí jazyky, hudební výchovu a výpočetní techniku se žáci učí v odborných učebnách. Škola má zajištěné stálé a rychlé připojení k internetu. Provozujeme také žákovskou knihovnu,“ uvedla ředitelka školy Ivana Hemalová.

Součástí školy je tělocvična a venkovní sportovní areál, který je od roku 2019 pod správou organizace Tereza Břeclav a využívá je v odpoledních hodinách i veřejnost. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Pokračuje již v tradičních projektech Čtení nás baví, Pomáháme si navzájem, Ekoabeceda, Mezi Dunajem a Dyjí ve spolupráci s rakouskou školou. Škola je navíc zapojená do projektu Sportuj ve škole. Učitelé při výuce uplatňují partnerský přístup. Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola přátelská, škola partnerská.

Základní škola Na Valtické ulici v Břeclavi, 1. A třídu učí Yveta Ciprysová.

Základní škola Na Valtické ulici v Břeclavi, 1. A třídu učí Yveta Ciprysová.

 

Základní škola Na Valtické ulici v Břeclavi, 1. B třídu učí Zdeňka Hošková.

Základní škola Na Valtické ulici v Břeclavi, 1. B třídu učí Zdeňka Hošková.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky