více >>
Deník

Naši prvňáci: Žáci ve Vranovicích mají bazén, jezdí i do zahraničí

Vranovice - Základní škola a Mateřská škola Vranovice má podporu obce, pro kterou je vzdělávání jednou z hlavních priorit. „Svědčí o tom jednak investice, které byly na vzdělávání vynaloženy a jednak přístup, který představitelé obce zapracovali do dokumentu Vize vzdělávání,“ říká ředitel školy Jiří Sliacky.

Kromě výuky žáků se ve škole vzdělávají i starší obyvatelé v Univerzitě třetího věku. Od začátku školního roku mají žáci prvního stupně i obyvatelé k dispozici nové Vzdělávací centrum s knihovnou. Škola samotná slouží Vranovickým už od roku 1912 a v současné době ji tvoří základní škola s prvním i druhým stupněm a mateřská škola s pěti třídami.

Ve vzdělávání klade vedení školy důraz na výuku jazyků. „Naši žáci mají možnost pravidelně vyjíždět do zahraničí, kde si, kromě poznávání jiných krajů a kultur, mohou ověřit, jak kvalitní jejich jazyková vybavenost je. Každý rok se společně setkáváme na Dni jazyků. Nezapomínáme ani na přírodovědnou gramotnost a ekologii. Máme vypracovaný systém volitelných předmětů, zahrnujících fyziku, chemii, matematiku a přírodopis, na škole běží projekt Environmentální výchova, na který pak navazují i různé projektové dny jako Den bez palmového oleje, Den Země a další. Stranou nezůstává ani péče o tělesné zdraví. Kromě tělesné výchovy je škola zapojena do projektu Sportuj ve škole, k dispozici má dvě tělocvičny, ale také bazén,“ vyjmenovává ředitel.

Do první třídy nastoupilo letos celkem třicet dětí. Dvě třídy navštěvují v nových prostorách Vzdělávacího centra Floriánek. Třídu 1. A vede Jana Sedláčková a 1. B Jitka Vydrová. „Věříme, že se dětem bude u nás líbit, a že si v duchu tradic vzdělávání, možností a podmínek, které se jim k tomu budeme snažit vytvořit, najdou svoji cestu k poznávání a chápání světa. Čtení, psaní a počítání tak bude jen prvním krokem na této výpravě,“ přeje si Jiří Sliacky.

Základní škola a mateřská škola Vranovice. 1. A třídu učí Jana Sedláčková.

Základní škola a mateřská škola Vranovice. 1. A třídu učí Jana Sedláčková. 

Základní škola a mateřská škola Vranovice. 1. B třídu učí Jitka Vydrová.

Základní škola a mateřská škola Vranovice. 1. B třídu učí Jitka Vydrová.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky