Deník

Naši prvňáci: Žáků v Pohořelicích přibývá, učí se i v terénu

Pohořelice /FOTOGALERIE/ - Stejně jako se rozrůstá město Pohořelice, dynamicky se rozvíjí i tamní základní škola. Letos ji navštěvuje více jak sedm set žáků. Pro prvňáky otevřeli čtyři třídy.

„S nárůstem počtu obyvatel v našem mikroregionu sílí i potřeba navýšit kapacitu školy. V červenci jsme otevřeli pro žáky Paarův zámeček s několika odbornými učebnami. V současné době pracujeme na přístavbě školní budovy na Dlouhé ulici. Pro žáky zde bude připraveno deset nových učeben a posluchárna s kapacitou sedmdesáti osob,“ řekl ředitel školy Stanislav Polák.

Žáci se učí angličtinu v nové digitální jazykové laboratoři, kde mají všechny děti možnost mluvit, poslouchat a pracovat v párech či skupinách. Sluchátka všem poskytují dostatek soukromí a lépe se tak zbavují ostychu. „Velkou výzvou je pro nás zapojení informačních technologií do výuky. Žáci mají k dispozici tři počítačové učebny a jednu mobilní tabletovou. S těmito prostředky žáci pracují napříč vyučovacími předměty. Učitelé informačních technologií ukazují základy programování s využitím robotických hraček a počítačů pro výuku programování,“ upozornil ředitel.

Školní vzdělávací program na druhém stupni posílili Pohořeličtí o praktickou výuku v terénu. Šesťáci jezdí na adaptační pobyt, sedmáci na lyžařský kurz, osmáci na týdenní terénní cvičení a deváťáci na exkurze za československými dějinami, například do Ležáků, Lidic, či Terezína. Na prvním stupni zařazují učitelé prvky daltonské výuky založené na samostatném plnění úkolů. Díky kvalitním sportovištím mohou žáci rozvíjet i sportovní talent. Kromě v Pohořelicích tradičního florbalu mají prostor i pro jiné pohybové aktivity. Reprezentují školu a město až v krajských soutěžích, kam každoročně postupují.eden z nejúspěšnějších vytrvalostních běžců břeclavského okresu je i ve svých osmaosmdesáti letech povzbudí ve sportovním areálu základní školy v Hruškách.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky