Když se řekne energošmejd, většina lidí si představí podomního prodejce nebo obchodníka po telefonu. Člověka, který se nestydí použít hrubého nátlaku nebo lží, aby vnutil seniorovi nevýhodnou smlouvu. Dnes však chci zmínit jinou skupinu osob, se kterými se spotřebitel vedle dodavatelů a zprostředkovatelů může také v souvislosti s dodávkami energií setkat. Jde o energetické specialisty, kteří radí v oblasti vytápění, mohou například kontrolovat kotel a rozvody tepelné energie nebo klimatizační jednotku.

Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza
Rakousko-Uhersko se vrací

Energetického specialistu vyhledáte i v případě, když potřebujete vypracovat energetický posudek či audit nebo získat průkaz energetické náročnosti vašeho domu. Tím se liší od zprostředkovatele, jehož vztah k spotřebiteli je čistě obchodní a jehož cílem je s ním uzavřít v zastoupení dodavatele smlouvu. To je také důvod, proč se u zprostředkovatelů objevuje tolik nepoctivců. Vždyť k tomu, abyste se stali zprostředkovatelem vám zatím stačí umět číst, psát a počítat. Posledně jmenované je pro energošmejdy obzvláště důležité a v počítání do vlastní kapsy jsou mistry nad mistry.

V ostrém kontrastu jsou pak požadavky na energetické specialisty. Abyste se mohli stát jedním z nich, musíte mít nejen odpovídající vzdělání, ale také musíte složit odbornou zkoušku a být zapsán do seznamu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jistě, i mezi energetickými specialisty se mohou objevit nepoctivci, ale právě proto existuje tento seznam, který má za cíl vás před nimi ochránit.

Zelená pro vojáky

Přesto však nechci házet všechny zprostředkovatele do jednoho pytle. Ačkoli jejich činnost není tak odborná jako u energetických specialistů, na trhu s energiemi mají své místo. Ale pozor! Pokud říkám, že zde mají své místo, mám na mysli pouze ty, kteří vykonávají svou činnost poctivě a eticky. K tomu, aby právě oni převážili nad energetickými šmejdy a vytlačili je z trhu, by však měli být registrováni. To má mimo jiné zajistit novela energetického zákona, o které se nyní rozhodne v Parlamentu ČR. Nezbývá nám tedy než doufat, že osvícení zákonodárci výrazně přitvrdí podmínky pro ty, kteří lidem chtějí nabízet energie, a konečně dají Energetickému regulačnímu úřadu do rukou páku, jak si s energošmejdy poradit.

Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.