I na této nepříjemné (ovšem kvůli vládním opatřením zatím nezbytné) změně se ukazuje, který pedagog se chce posouvat dále. Potlesk patří všem, již se i přes velmi ztížené podmínky snaží své žáky zaujmout a vzdělávat. Že jde o něco automatického? Ale kdeže.

Stejně jako každý vytáhne z paměti skvělé učitele, zůstávají v nich i ti tragičtí. Nezřídka se mezi nimi najdou takoví, co si výuku představují jako pětačtyřicetiminutové diktování textu a ukázku arogantnosti.

Současná vláda je schopná rozhazovat společné státní peníze téměř do všech stran a především tam, kde cítí voličský potenciál. Částky přidané učitelům jsou však přesně tím, co lze hodnotit kladně. Statistici dokládají, že oproti roku 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství meziročně o patnáct procent. Učitelství je v zásadě poslání a víra v přičinění, že společnost nezakrní. A taky neskutečná řehole. Jenže pakliže z tohoto oboru nemají ti schopnější prchat, je potřeba je zaplatit.

Ty tragické pravděpodobně nenamotivuje nic, to ale nemění fakt, že kvalitní vzdělávání je správnou cestou. A nejen všichni nominování do Ámose to vědí. Díky za ně.