Tehdy ani dnes podle statistik nebyla sama. Prostými i rafinovanými útoky trpí mnoho dalších. Jen na linku bezpečí kvůli tomu za rok zavolalo více než dva tisíce dětí. Předcházející věta navíc nabírá na síle ve chvíli, když by mohlo jít o to vaše.

Řešením je pravidelné povídání a podpora osvěty mezi samotnými školáky. Rváči a vychytralí manipulátoři se sice mezi nimi najdou vždy, jde ale o to, aby ve třídách byl také dostatečný počet těch statečných. Těch, co nahlas a veřejně řeknou, že tohle je špatně.

Zažitá je bohužel už i takzvaná kyberšikana, při níž útočníci používají digitální technologie. Jejich prostřednictvím se oběťmi rychle stanou také učitelé, protože není nic jednoduššího než běsnícího pedagoga natočit na mobil a následně pověsit třeba na Facebook.

I na tom se ukazuje, jak důležitým tématem šikana je. S neustále sílícím vlivem sociálních sítí, které jsou pro děti stejně přirozené jako televize pro jejich rodiče, je nezbytné opakovat, že školní ani internetové hřiště není bez mantinelů. A že „cool“ je ona už jednou zmíněná odvaha, nikoliv zneužívaná schopnost ublížit druhému.