Jsem člověk, který rád rozhoduje o svém vlastním životě, a taky bych rád rozhodoval o tom, jakým způsobem bych z něho chtěl odejít. Tak odpověděl prezident Petr Pavel na otázku ohledně eutanázie v debatě, kterou pořádal na Kladně Deník. Otázku položil dlouholetý propagátor možnosti dobrovolného odchodu ze života Milan Hamerský. Ten teď s hnutím Hlas kandiduje v Evropských volbách. Eutanázie je na prvním místě jeho programu, měla by se v Unii stát základním lidským právem. To podporuje podle loňského průzkumu 73 procent obyvatel Česka. Proti je ovšem lékařská komora: poukazuje na případné zneužití.


Nahrává se anketa ...

Když zbývá jen nepohodlná, nejistá a bolestivá cesta

Člověk má možnost ukončit svůj život od počátku věků. Říká se tomu sebevražda. Říman, který prohrál bitvu, či ztratil čest, nalehl na meč. Samuraj udělal mnohem bolestivější čin, harakiri. Spáchali ji nacističtí pohlaváři, kteří se chtěli vyhnout soudu. Ale i lidé velcí. Stefan Zweig se zastřelil ze zoufalství nad válkou. Pavel Tigrid a Bohumil Hrabal ukončili svůj život, protože se obávali pomalého umírání. Sebevražda je ovšem nepohodlná a nejistá. Mnozí lidé, kteří už život s utrpením nesnesou, jsou upoutáni na lůžko a zabít se nemohou. Když se někdo zastřelí, otráví či oběsí, zasáhne to jeho rodinu, přátele a známé. Pro rodiče je to, jako by někdo život vzal i jim. Pro partnera nesnesitelné. Zůstane jen smutek.

Martin Komárek
Ferimu nestačilo „ne“, když chtěl sex

Zastánci eutanázie tvrdí, že umožňuje zbavit se nevyléčitelných bolestí a zemřít důstojně. Navíc v porozumění a shodě s blízkými, jakkoli je to smutné. Odpůrci argumentují tím, že je to zneužitelné. Jednak může o dobrovolnou smrt či asistovanou sebevraždu požádat člověk, který se cítí být v bezvýchodné situaci, která je ve skutečnosti řešitelná. Jednak mohou své moci nad životem a smrtí zneužít lékaři. Zkušenosti z Nizozemí a Belgie, kde je eutanázie povolena nejdéle, tomu však nenasvědčují. David Černý, Adam Doležal a Tomáš Hříbek uvedli v článku pro Lidové noviny, že v roce 2022 bylo v Nizozemsku vyhověno 8720 žádostem o eutanázii. Lékaři museli vyloučit, že je naděje na zlepšení stavu a že nejsou jiné možnosti než dobrovolná smrt.

Křesťané uspíšení smrti zásadně odmítají: Člověk si život nedal, nemůže si ho ani vzít. V jejich prospěch hovoří i takzvaná zázračná uzdravení zdánlivě zcela nevyléčitelných lidí. Ti, kdo se vyznají v paliativní péči, poukazují na to, že i na tu největší bolest jsou léky.

Kde je pravda? K čemu se máme přiklonit? Tohle není věc, kterou by mohly rozhodnout průzkumy veřejného mínění ani referendum. Týká se něčeho, o čem zdraví nic nevědí a ani nemohou vědět. Navíc se zdá, že pravdu mají obě strany sporu. Argumenty obou jsou platné a nelze je vyvrátit. Ani rozum nám tedy nepomůže.

Ve Švýcarsku našli jiný způsob, jak pomoci těžce nemocným nebo zoufale nešťastným lidem odejít ze života: takzvanou asistovanou sebevraždu. Nad člověkem není žádné učené konzilium, které se pře o to, zda smí zemřít. Sám vypije smrtící látku. Konec je bezbolestný, klidný a jistý. Něco podobného patrně mínil Petr Pavel v debatě Deníku.

Luboš Palata
Uklidnění a usmíření. To je správná odpověď na slovenský atentát na Fica

Švýcarsko je v tom otevřeno i lidem ze zahraničí. Čech Martin Přecechtěl, který trpěl ALS, tam odjel a zabil se v roce 2021. Nebyl schopen sám vypít smrtelnou tekutinu. Lékaři mu ji vstříkli do žíly, musel však sám stisknout tlačítko. Jeho žena tvrdila, že se mu po tom viditelně ulevilo. I když tedy neuzákoníme eutanázii, má člověk možnost z vlastního rozhodnutí zemřít v cizině.

Nemůžeme pominout náboženské argumenty, byť v Česku je většina nevěřících. Podle křesťanského a i dalších náboženských učení je jakákoli sebevražda nepřijatelná. Je nejhorší vzpourou proti Bohu. Člověk se sám odsuzuje k tomu, že nebude spasen. Ztrácí věčný život. A co je trochu toho pozemského trápení proti věčné blaženosti. Nikdo nikdy nedokázal a patrně ani v budoucnosti nedokáže, že život po smrti, ať už v jakékoli formě, neexistuje. Proto je tato pochybnost ke zvážení i pro ty, kdo v nic nevěří. Mohou se přeci pořádně mýlit.

Svoboda o sobě rozhodnout

Nežijeme však v teokracii, nýbrž v civilním státě. Křesťané jsou také zásadně proti potratům. S výjimkou Polska jejich zákaz nebo výrazné ztížení nikdy neprosadili a ani se o to nepokoušeli. Zabití nenarozeného děťátka působí mnohem krvežíznivěji než možnost dospělého svéprávného člověka dobrovolně důstojně zemřít.

Kateřina Perknerová
Nejen TOP 09, ale celá vláda se ztrapnila

V nejmodernější době si lidé svobodně určují pohlaví, přeoperovávají se z muže na ženu a zase zpátky. I to naprosto odporuje nejen náboženskému, ale i tradičnímu světovému názoru. Je to však doklad vyznání nejvyšší nenáboženské víry. Víry ve svobodu a univerzální lidská práva. I ta se může jednou ukázat scestnou, ale teď vládne západnímu světu, který je nejlepším místem k životu, jaké kdy existovalo.

Mělo by tedy být i místem pro nejlepší možnou smrt. Pro člověka, který je nevyléčitelně nemocný, nebo se děsí bezmocného umírání, je eutanázie či asistovaná sebevražda (ta spíš) nejlepší možnou cestou. Měli bychom tedy očekávat od vlády a poslanců, že s největší odpovědností a lidskostí prosadí příslušný zákon.