Jsou na Břeclavsku pracovní příležitosti pro důchodce?
Volná pracovní místa má povinnost zaměstnavatel úřadu práce hlásit. Oprávněně předpokládá, že úřad na ně bude doporučovat uchazeče o zaměstnání, pokud má vhodné osoby v evidenci. Jako uchazeč o zaměstnání nemůže být ze zákona evidován občan, kterému je přiznán starobní důchod. Nemáme tedy evidenci důchodců, kteří mají zájem pracovat. Mohou však jako každý využívat naši evidenci volných pracovních míst a o místo se ucházet. Stejně tak zaměstnavatel má možnost zaměstnat důchodce. Záleží na jeho rozhodnutí, koho na volné pracovní místo vezme.
 
O jaké práce se v případě lidí v důchodovém věku jedná?
Jsou samozřejmě profese, které důchodci obsazují. Jsou to nedostatkové profese v jednotlivých oborech, pokud na ně osoba v důchodu má psychické i fyzické schopnosti. Dále se jedná o profese méně honorované a nevyžadující kvalifikaci. Zaměstnání krátkodobá a nepravidelná. Jsou i důchodci, kteří musí pracovat, neboť vzhledem k výši důchodu by neměli na pokrytí svých životních potřeb.
 
Vyplatí se firmám zaměstnávat důchodce?
Vždy je to o profesi, schopnostech důchodce a rozhodně i odměně za pracovní výkon, o nutnosti dovolené, o možné pracovní neschopnosti a odvodové výhodnosti. Nemusí se jednat o pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy, ale práci na dohody dle zákoníku práce, které mohou být pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější.
 
Je podle vás dobré, že si důchodci mohou přivydělat? Nemůže nastat situace, že by zaměstnavatel dal v některých oborech přednost důchodci před mladým člověkem, aby ušetřil?
Demografický vývoj a záměry důchodové reformy ukazují, že se bude prodlužovat hranice odchodu do důchodu. Za několik let bude dnes pracující důchodce řádným zaměstnancem. Samozřejmě mohou být profese, ve kterých může zaměstnavatel preferovat důchodce. Umím si představit úklidovou firmu zaměstnávající důchodce. Stejně tak i jednoduché operace, kdy může důchodce vykonávat práci doma. Ale je otázkou, zda se jedná o profese, které jsou zajímavé pro mladé lidi. Každý věk nese výhody i nevýhody a většinou záleží na zaměstnavateli, jaké má složení zaměstnanců.
 
Myslíte, že průměrný důchodce na Břeclavsku může pohodlně vyžít pouze s důchodem?
Zde mohu vyjádřit pouze svůj soukromý názor. Břeclavsko patřilo a zatím stále patří k regionům, kde výše mezd je pod celostátním průměrem. Ani důchody nepatří k průměrným, spíše opačně. Pokud společně bydlí manželé, kteří jsou v důchodu a jsou bez vážných zdravotních problémů, mohou vyjít. Neříkám ovšem pohodlně. Problém ale nastane při zdravotních potížích, a pokud zůstane důchodce sám. Tady to již je o rodinných vztazích a vrácení péče a pomoci dětí svým rodičům.