„Ještě při průzkumu hasičů nebylo jasné, kde se voda ve sklepě vzala. Vodovodní rozvod tam majitel natažený neměl a v posledních dnech ani silně nepršelo,“ vylíčil událost starosta velkopavlovických hasičů Petr Hasil s tím, že jednou z možností, jak se voda ve sklepě objevila, byla porucha na vodovodním řádu, který vedl pod silnicí v ulici V Údolí. To také vzápětí pracovníci Vodovodů a kanalizací Břeclav potvrdili.

„Pracovníkům společnosti nezbylo nic jiného, než přítok vody zastavit a s pracemi pokračovat druhý den ráno. Také obci doporučili uzavření silnice pro vozidla v ulici V Údolí, a to z důvodu možného propadání,“ dodal Hasil.

Hasiči odčerpali vodu i ze sklepa sousedního domku, kde se také objevila. „Při každém odčerpávání vody z kvelbených sklepů je důležité počítat s možností narušení statiky. Do sklepů se nesmí vstupovat. Naštěstí měli toto pravidlo hasiči na paměti, a tak zborcený kvelb jednoho ze sklepů zasypal pouze elektrické kalové čerpadlo. To se podařilo vyprostit v neděli po zajištění místa proti dalšímu možnému sesunu půdy,“ potvrdil nebezpečí při akci starosta.

Pitnou vodu měli lidé v zasažené ulici k dispozici v neděli dopoledne.