Pronikavý zápach fekálií u násadového rybníka Šibeník poblíž Mikulova, na nějž si stěžovali lidi z okolí, zburcoval v sobotu večer hasiče. Ukázalo se, že odpad pochází z mikulovské kanalizační sítě. Při rekonstrukci zařízení ho nezachytila čistírna odpadních vod. Rybníkářům, kteří v místě hospodaří, naštěstí díky rychlému zásahu hasičů uhynulo jen několik kilogramů ryb.

„Hasiči na místo vyjížděli po osmnácté hodině na základě stížností lidí z okolí, kteří na tříkilometrovém úseku odvodňovacího kanálu, jehož obsah přes uvolněné zábrany vytéká do rybníka Šibeník, cítili pronikavý zápach fekálií,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů, včetně specialistů z chemické laboratoře v Tišnově. „Průzkum v terénu ukázal, že do rybníka Šibeník odvodňovacím kanálem zřejmě přitékají fekálie a odpadní vody z kanalizační sítě města Mikulov, které při rekonstrukci zařízení nezachycuje čistírna odpadních vod. Splašky a fekálie tekly odvodňovacím kanálem pro odvod dešťové vody a hladina toku dosahovala osmdesáti centimetrů. Při zamoření rybníka Šibeník by mohl nastat masivní úhyn ryb a nebezpečné látky by mohly vážně ohrozit také soustavu nedalekých chovných rybníků,“ vylíčil Haid.

Tým chemiků při měření a odběrech vzorků zjistil, že zejména hodnoty čpavku ve vodě v kanálu vysoce překračují hygienickou normu.

Pracovníci čistírny odpadních vod se postarali o to, aby do kanálu neunikaly splašky a fekálie z kanalizace. Hasiči zase snažili utěsňovali výtok znečištěné vody z přepadového kanálu do rybníku. Přehradili přítok vody do rybníka a nejvíce znečištěnou vodu přečerpávali na sousední pozemky. Ředěním a odváděním znečištěné vody se jim dařilo snižovat koncentrace nebezpečných látek v kanále a rybníce. Měření vzorků vody v nedělních ranních hodinách ukázala, že obsah škodlivin klesl na bezpečné hodnoty, a tak hasiči zásah ukončili.

Podle Romana Osičky ze společnosti Rybníkářství Pohořelice, která na rybníce hospodaří, není zápach u čistírny odpadních vod směrem k Šibeníku ničím výjimečným. „Špatnou kvalitu vypouštěné vody z čističky pozorujeme dlouhodobě. Tento kanál není ideálně vyčištěný. Jsou v něm nánosy, voda v něm zahnívá a zapáchá. Problémem je výjimka na vypouštění odpadních vod s vyššími limity, než jaké dovoluje vyhláška,“ vylíčil Osička.

Šibeník, z nějž voda teče do dalších chovných rybníků, včetně Nesytu, má tu smůlu, že je první na trase od Novomlýnských nádrží. Vysvobození slibuje právě oprava čistírny a brzké spuštění zkušebního provozu.

Podle mikulovského místostarosty Eduarda Kulhavého zlepšení technologií čistírny zamezí budoucím problémům. „Přesné příčiny sobotní havárie zatím neznáme. Rekonstrukce čistírny každopádně povede ke zlepšení kvality vody, a to zřejmě už od konce tohoto roku,“ slibuje Kulhavý.