Podnět k prošetření podala na inspekci mikulovská radnice a také Chráněná krajinná oblast Pálava, jejíž oblastí voda také protéká. „Město Mikulov přijalo podnět týkající se znečištění vodního toku, na základě kterého zaslalo na inspekci žádost o prošetření lokality. Následně inspekce obdržela od městského úřadu i žádost o součinnost, týkající se prošetření nakládání s odpadními vodami a jejich likvidace některých právnických osob,“ uvedl mluvčí státní inspekce Jiří Ovečka.

Možná budoucí podoba břeclavského koupaliště a krytého bazénu.
Špatný stav břeclavského koupaliště? Opraví ho jen s úvěrem

K dispozici už mají kontroloři laboratorní výsledky. „Jsou předmětem šetření, lze mít podezření na fekální znečištění. Spolupracujeme na tom s vodoprávním úřadem Mikulov,“ dodal Ovečka.

Potok Turold zajišťuje přítok vody do rybníku Šibenik. K úhynu ryb nebo ohrožení zdraví lidí zatím nedošlo. Situace se ale může změnit, pokud zdroj znečištění překročí únosnou mez.