K nejvíc problémovým úsekům na Břeclavsku patří silnice z Břeclavi do Valtic a úsek z Břeclavi ke státní hranici s Rakouskem na Reinthal. „Evidujeme i případy  na Mikulovsku a Hustopečsku. Nejčastěji dochází ke střetu se srnou či srncem a teprve pak následuje podíl divokých prasat, zajíců a bažantů. Vzniklé škody na autech mnohdy dosahují desítek tisíc korun,“ dodala Haraštová.

Těm, co se podobná nehoda stane, doporučila, aby v případě, že je poškozené auto a zvěř je zraněná nebo mrtvá, zavolali policii. Se zvěří pak lidé nemají hýbat.