„V této úpravě se jedná o to, že řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu na policii, pokud zjevná škoda na některém z vozidel nebo na přepravovaných věcech nepřesahuje sto tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.

Slovní spojení „zjevná škoda“ doslova znamená, že se řidiči na místě domluví, neboli laicky škodu odhadnou.

„V případě, že je škoda vyšší nebo došlo ke zranění či usmrcení osob, nebo vznikla škoda na jiném majetku – například poškození dopravního značení nebo silnice – jsou řidiči povinni nehodu na policii nahlásit,“ sdělila mluvčí a dodala, že řidič musí zavolat i v případě, když nemůže zabezpečit obnovení silničního provozu.

Pokud řidiči policii nevolají, musí sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek, který stvrdí svými podpisy. Díky tomu mají také právo od sebe navzájem požadovat doklady k prokázání totožnosti a údaje o autě.

„Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda se řidiči dohodli na tom, kdo nehodu zavinil. Posouzení míry zavinění je v takovýchto případech na bedrech pojišťoven,“ řekla Haraštová.

Podle ní je povinnost sepsat tento protokol dána zákonem. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získá každý řidič u své pojišťovny.

O tom, jak se projevila nová úprava v praxi, se mohou řidiči přesvědčit ze statistik dopravních nehod. V porovnání s lednem 2008 řešili policisté na Břeclavsku o poznání méně nehod v lednu tohoto roku.

„V břeclavském okrese jsme šetřili letos v lednu třiadvacet dopravních nehod, při kterých zemřeli dva lidé, jeden člověk byl těžce zraněn a šestnáct lidí se zranilo lehce. Pro srovnání, v lednu loňského roku jsme řešili devětašedesát dopravních nehod, ve kterých se osm lidí lehce zranilo. Smrtelnou nehodu jsme neměli ani jednu,“ uzavřela policejní mluvčí.