Neměl přitom být nikdo ohrožen na životě nebo zraněn. Podle hasičů však utrpěli majitelé škodu na majetku přesahující čtyřicet tisíc korun.