Příčinu úhynu ryb zjišťuje odbor životního prostředí. Ten nyní provádí rozbor vody z řeky.

DAVID KVAPIL