Nejvíce řidičů s plným počtem dvanácti trestných bodů je ve správním obvodu Břeclav. Na druhém místě je Hustopečsko, kde řidičský průkaz za více než pětileté fungování bodového systému tímto způsobem ztratilo 136 řidičů.

„Oznámení o uložení pokuty, rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, či trest za trestný čin, dle kterých se body do registru řidičů zaznamenávají, chodí na náš úřad v posledních dvou letech téměř ve stejném množství,“ sdělila Lenka Zechmeisterová z hustopečské radnice.

Z pohledu „vybodovaných“ řidičů je ovšem v porovnání let 2010 a 2011 vidět určitý pokles. „V roce 2010 bylo v našem obvodu celkem sedmačtyřicet vybodovaných řidičů, zatímco v roce 2011 jich bylo šestadvacet,“ prozradila Zechmeisterová.

Načítání trestných bodů za přestupky až do maxima, tedy čísla dvanáct, si řidiči na Hustopečsku doposud vysloužili především za rychlou jízdu, chybějící pásy či telefonování za volantem.

Zechmeisterová má na starosti řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů. Provinilci podle ní nejčastěji tvrdí, že se přestupku vůbec nedopustili, tedy že si spáchání přestupku nejsou vědomi.

Stejné prohřešky

V břeclavském správním obvodu bylo ke včerejšku bez řidičáku kvůli dosažení dvanácti trestných bodů celkem 110 lidí. V tomto počtu jsou také řidiči, kteří nepožádali o vrácení řidičského průkazu.

Nejčastější prohřešky jsou v případě správního obvodu břeclavské radnice, stejně jako na Hustopečsku, nepřipoutaní řidiči a překročení nejvyšší povolené rychlosti.

V mikulovském obvodu se „vybodovalo“ celkem 106 řidičů. Jednačtyřicet jich získalo řidičák po přezkoušení zpět. „Řidiči určitě nejsou opatrnější,“ vyčetla ze statistik posledních let Monika Blahová z mikulovské radnice, která zajišťuje agendu řidičských průkazů.

Policisté se na silnicích setkávají také s další sortou řidičů, kteří jezdí přes zákaz bez řidičských průkazů. Buď se vybodovali, anebo řidičák nikdy neměli. „Je to případ od případu. Řešíme je buď jako oznámení do správního řízení, nebo podezření z trestného činu. Letos už máme kolem dvaceti podezření z trestného činu. Spadá tam i řízení pod vlivem alkoholu,“ vysvětlil vedoucí dopravního inspektorátu břeclavské policie Jiří Mach.

Vybodovaní řidiči nemohou jeden rok usednout za volant. O vrácení řidičáku musí po uplynutí této doby požádat písemně u příslušného obecního úřadu. Musí se podrobit přezkoušení a předložit lékařský posudek, včetně dopravně psychologického vyšetření.

Při „vybodování“ se nejedná o ztrátu bodů. Naopak. Bodový systém je takzvaně načítací. Každý řidič má na svém kontě nula bodů do doby, než spáchá bodově hodnocený přestupek. Jakmile řidič dosáhne dvanácti bodů je takzvaně vybodovaný.