Virtuální výstava představuje nálezy pocházející z širokého časového rozmezí od pozdní doby kamenné po dobu stěhování národů. "Zahrnuje především (nikoliv ovšem výhradně) kovové artefakty představující významnou součást našeho společného archeologického kulturního dědictví. Předměty pocházejí z archeologických nalezišť jižní Moravy, prošly archeologickou a konzervátorskou dokumentace a jsou uloženy ve veřejných sbírkách," uvedli autoři expozice.