Děti a rodiče zavede do sedmnáctého století a při devíti zastaveních v centru Mikulova budou hledat nápovědy, které je povedou příběhem obléhání města a kardinála Dietrichsteina.