Předchozí
1 z 7
Další

Zástupci břeclavských klubů - FOSFA.Trenér atletického oddílu TJ Lokomotiva Břeclav Jiří Petrjanoš.Zdroj: atletikabv.cz

Jiří Petrjanoš, atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

"Od projektu očekáváme především příležitost dát o sobě vědět všem, které atletika zajímá, a možnost propagovat svoje aktivity a své úspěchy. Věříme také, že díky příslušnosti k rodině projektu budeme dále růst a přinášet radost z aktivního pohybu více dětem."

Generální ředitel společnosti FOSFA Ing. Ivan Baťka.
Děti na Břeclavsku rozhýbe FOSFA Sport. Projekt propojuje sedm klubů

Zástupci břeclavských klubů - FOSFA.Marketingový manažer Klubu stolního tenisu Lednicko-valtický areál Peter ŠimonZdroj: stlednice.cz

Peter Šimon, Klub stolního tenisu Lednicko-valtický areál

"Motto projektu „Být nejlepším“ napovídá, jaká máme do budoucna očekávání. Značka projektu by se měla stát etalonem vysoké kvality pro práci s mládeží. A každý zapojený oddíl pak výkladní skříní daného sportu v našem regionu. Zárukou, že tady děti dostanou tu nejlepší péči při nejlepších podmínkách pro sportovní rozvoj v celém okolí."

Boxerům z Břeclavi se na mistrovství České republiky dařilo.Trenér FOSFA Boxing CLUB Břeclav Peter Hlavenka (vpravo)Zdroj: Peter Hlavenka

Peter Hlavenka, FOSFA Boxing CLUB Břeclav

"Věřím, že díky projektu bude o břeclavském boxu slyšet víc než doposud. Ne každý totiž asi ví, že i když patříme mezi početně malé kluby, rozhodně se neztrácíme. Osm z našich dvaadvaceti členů boxuje Národní ligu boxu a ve svých řadách máme dokonce i dva letošní mistry republiky. Nejraději ale budu, pokud naše příběhy inspirují další děti k pohybu a smysluplnému trávení volného času. Pomohou je tak udržet dál od alkoholu, drog a dalších nástrah, které by na ně čekaly na ulici."

Ivan RylichPředseda TJ Lokomotiva Břeclav Ivan Rylich.Zdroj: David Korda

Ivan Rylich, volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

"Očekávám, že nám projekt pomůže při propagaci sportu jako zdravého životního stylu v Břeclavi a okolí, tedy že přivede ke sportu co nejvíce dětí, které budou sport vnímat jako zajímavou volnočasovou aktivitu. Projekt by měl přispět i k propojení zúčastněných klubů po sportovní i společenské stránce. Věřím, že se můžeme těšit na společné sportovní a společenské akce i na vzájemnou výměnu zkušeností a informací. Stejně tak doufám, že nám projekt pomůže při řešení některých provozně-organizačních věcí, které mají všechny kluby společné."

Hokejistky Břeclavi porazily Opavu 5:0.Břeclavský hokejový klub má i ženské družstvo.Zdroj: David Korda

Ludvík Meissner, HC Lvi Břeclav

"Projekt je pro břeclavský region nepochybně přínosem. Předání komplexních informací o sportovních klubech z Břeclavi a okolí, jejich činnosti a úspěších veřejnosti je vynikající nápad. Propojení sportů může být v budoucnosti také velmi prospěšné jednotlivým klubům. Jejich vzájemné poznání a přiblížení se může skýtat řadu výhod jako je předání si zkušeností s koučováním a výchovou mladých sportovců. Do budoucna by se mi například líbilo zapojení atletů a jejich trenérů do letní přípravy hokejistů."

Alexandr HrabalPředseda MSK Břeclav Alexandr Hrabal.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Alexandr Hrabal, MSK Břeclav

"Našim primárním cílem je co nejvíce zpropagovat fotbal jakožto nejmasovější sport co nejširší veřejnosti a tento projekt naši vizi naprosto splňuje. Jedná se o jedinečné propojení břeclavských sportovních klubů v rámci informovanosti a popularizace sportu jako takového, se snahou znovu přivést co nejvíce dětí k aktivnímu pohybu. Velikou výhodou je možnost se účastnit různých sportovních akcí, které bychom za normálních okolností nebyli schopni zorganizovat a zabezpečit. Není mnoho takových lidí, jako je pan Baťka, kteří se snaží toto podporovat a rozvíjet osvětu, že jenom zdravý člověk je budoucností pro nás všechny."

Zástupci břeclavských klubů - FOSFA.Trenér juda Michal Kváš (vpravo).Zdroj: cvicenikvas.webnode.cz

Michal Kváš, Soukromá Škola Bojových Sportů Břeclav

"Sport je krása, radost a zdraví a to vše nám tento projekt pomáhá naplňovat v našem oddíle juda. Krásu, kterou judo představuje, pomáhá propagovat na veřejnosti. Judo přináší radost dětem i jejich rodinám a díky tomuto projektu můžeme naši práci zkvalitnit tak, abychom té radosti rozdali co nejvíc. Zdravý člověk je budoucnost naší země a tak se judem snažíme co nejlépe toto zdraví u dětí upevňovat."

Rozhodčí v Lužicích hráli tradiční Memoriál Mikuláše Zimy.
PODÍVEJTE SE: Lužická hala hostila Zimův memoriál. Domácím se nedařilo