Vlivem maximálního využití této části atletického zařízení na stadionu došlo k úplnému zničení rozběžiště až na několika místech až na spodní betonovou vrstvu. Vzhledem k tomu, že povrch byl používán ještě v záruční lhůtě, provedla firma opravu na vlastní náklady.