Pod vedením profesionálních instruktorů Zdeňka Minaříka a Davida Sýkory nabývali cvičící nové technické zkušenosti v oblasti tradiční formy bojového umění Ju Jutsu a Systemy.

Velký úspěch měla především výuka Systemy, což je bojový styl ruských speciálních jednotek, který je velmi účinný hlavně z hlediska pouliční sebeobrany.
Na základě velmi pozitivního ohlasu všech cvičících i přihlížejících plánují již nyní zástupci břeclavské školy bojových sportů jarní seminář, který povedou zkušení instruktoři ze Slovenska.

Škola bojových sportů Břeclav pořádá celoroční nábor pro všechny od 15 let, cvičení je vhodné pro chlapce i dívky.