V sále u Koruny (v poschodí nad bývalou restaurací) se uskutečnilo celkem šest utkání a o exhibiční večer byl mimořádný zájem.

Bylo to především proto, že zde nastoupil také břeclavský veslař Antonín Vlček, který měl za sebou několik tréninků v brněnské Žižce Brno. Za velkého nadšení porazil bývalého mistra Rakouska Benischka. Byl označován za velkou boxerskou naději, ale měl nešťastné povolání vojenského letce. Jeho činnost byla nepravidelná vlivem omezování jeho účasti na tréninzích a zápasech se strany zaměstnavatele.

Později dokonce reprezentoval Československo na mezistátních zápasech. Zásluhou úspěšné exhibice se podařilo s podporou městské rady v Břeclavi získat tělocvičnu pro tréninky boxu na Žluté škole v Břeclavi. Velký podíl na tom měl vedoucí inspektor policie pan Klíč, který se ujal funkce tajemníka oddílu, přijímal přihlášky od mladých členů.

Ze začátku nebyla činnost příliš úspěšná, teprve v roce 1932 byl založen Boxing Club Břeclav se všemi oficialitami včetně schválených stanov.

Činnost se přestěhovala do sálu restaurace „U Količů“, která bývala na místě dnešního Shopping centra vedla Gymnázia. Velmi úspěšnou činnost celku, který startoval v mistrovské soutěži přerušil zábor Břeclavi Němci v roce 1938. Po válce byly snahy činnost obnovit, ale již se to nepodařilo.