Zdolat během čtyř měsíců kvarteto vrcholků osmitisícovek se nezdařilo. Výpravu od počátků provázela nepřízeň počasí.
Díky špatným povětrnostním podmínkám se mu nepodařilo dostat se na vrchol hor Shisha Pangma ani Cho Oyu, a poslední pokus o dobytí Broad Peaku se také nezdařil.

Počasí ale nebylo jediným problémem, který Miroslava Cabana trápil. Horolezec začal trpět bolestivými omrzlinami nohou a v případě pokračování mu dokonce hrozila až amputace prstů na nohou. Proto se rozhodl projekt ukončit.
„Teď už vím, že projekt 448 byla velká troufalost vůči přírodě,“ vzkázal dojatý Caban před svým návratem.