Z osmi plaveckých oddílů z celého Jihomoravského kraje měl Delfín nejpočetnější zastoupení. V silné konkurenci se břeclavský oddíl ukázal v tom nejlepším světle.

Úvodní disciplína 25m volný způsob v nejmladší kategorii (rok narození 2000 a mladší) měla na bedně pouze členy břeclavského oddílu v pořadí 1. místo Katka Michálková, 2. místo Nikola Sedláčková a 3. místo Tereza Pálková.

Také druhá disciplína 25m prsa byla téměř záležitostí Delfínu, když na 1. místě dokončila opět Katka Michálková a na 3. místě Ema Jablonická.

I ostatní nejmladší plavkyně Katka Výhodová, Denisa Piškulová, Nikola Lažová doplavali těsně za stupni vítězů i přesto, že byli znevýhodněny věkem.

Také poslední disciplínu 6 x 25m volný způsob dokázaly břeclavské nejmladší plavkyně vyhrát.

Ve starších katogoriích si suveréně vedli Jitka Bokrová (1990) a Lukáš Kubát (1992) ), kteří dokázali vyhrát ve všech třech disciplínách 50M, 50VZ a 100PZ.

Další plavci, kteří se umístnili na stupních vítězů byli: Michal Rez (1995) 2. místo 50M, Michal Hrušecký (1993) 3. místo 50M, Pavel Ciprys (1990) 2. místo 50M a 3. místo 50VZ, Tereza Ciprysová (1991) 2. místo 50Z, Jirka Mach (1991) 2. místo 50Z, Klára Grbavčicová (1995) 3. místo 50VZ, Veronika Netušilová (1992) 3. místo 50VZ a 2. místo 100PZ a Marcela Janků (1995) 2. místo 50P.

Robert Janík