Výpravu od počátků provázela nepřízeň počasí.

Díky špatným povětrnostním podmínkám se mu nepodařilo dostat se na vrchol hor Shisha Pangma ani Cho Oyu, a poslední pokus o dobytí Broad Peaku se také nezdařil.

Počasí ale nebylo jediným problémem, který Miroslava Cabana trápil. Nevyhnuly se mu ani zdravotní potíže. Hustopečský horolezec začal trpět bolestivými omrzlinami nohou a v případě pokračování mu dokonce hrozila až amputace prstů na nohou. Proto se rozhodl svůj projekt ukončit.

„Teď už vím, že můj projekt 448 byla velká troufalost vůči přírodě. Možná je tento pokus souzen úspěšně dokončit někomu jinému. Mě to, bohužel, příroda nedovolila a tak odcházím domů,“ vzkázal dojatý Caban před svým návratem z nepoddajných asijských velikánů.