V diskuzi bylo několikrát poukázáno na stále nižší objem dotací pro ČSTV se strany státu. Byl odhlasován návrh na dělení finančních příspěvků tělovýchovným jednotám. Ve volbách bylo zvoleno nové předsednictvo ČSTV.

Za komoru svazů byli zvoleni: Petr Mazour (atletika), František Stejskal (fotbal), Milan Tomášek (volejbal) a Milan Klim (basketbal).

Za komoru tělovýchovných jednot získali zastoupení: Pavel Hůsek (Mostárna Hustopeče), Antonín Kraicinger (SSK Břeclav), Marie Mrázová (Sokol Tvrdonice), JUDr Milan Novák (Palava Mikulov), Josef Nožička (MSK Břeclav), Jaroslava Schejbalová (Sokol Němčičky), Pavel Volek (Sokol Klobouky).

Revizní komise bude pracovat ve složení: Jaroslav Stávek, Vlastimil Gajda a František Šrámek.