Pohodlnou cestou kolem rybníků se po startu vydejte do Lednice. Vzdálená je přibližně 20 kilometrů. Zde určitě nelze vynechat místní zámek, který je na seznamu UNESCO. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice.

Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků o rozloze téměř 200 hektarů, ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad.

I dalších deset kilometrů to bude po rovině, než přijedete k vodní nádrži Nové Mlýny. Její laguny jsou určeny ke koupání, rybolovu a k provozování vodních sportů.

Benefit pro předplatitele:
e-kniha Cyklodeník. Pouze při nákupu předplatného na 3 nebo 12 měsíců. www.denik.cz/predplatne

Po odpočinku už to bude do kopce. Za to do míst, které budete mít na očích po celou dobu cesty – tedy Pavlovských vrchů, lidově nazývaných Pálava. Táhnou se od ohbí Dyje 20 kilometrů na jih okolo Mikulova až ke státním hranicím s Rakouskem. Přestože nedosahují velké absolutní výšky, kdy nejvyšší Děvín má 549 m n. m, vystupují monumentálně nad okolní nížinu a tvoří přírodní dominantu regionu.

Oblast je navíc nepřetržitě obývaná po desítky tisíc let, o čemž svědčí mnoho archeologických nálezů. Atraktivní je však i procházka po hradbách zřícenin hradů Děvičky, neboli Dívčí hrady, a Sirotčího hrádku.

A než se vrátíte do místa startu v Mikulově, zvažte návštěvu přírodní rezervace Turold. Mají tam i jeskyni včetně zajímavé naučné stezky.

Komu zbydou síly, nechť se v Mikulově vydá ještě na Svatý kopeček s impozantní kaplí sv. Šebestiána postavenou jako poděkování za ochranu města před morovou epidemií.

Železná opona

Z vyvýšených míst na trase máte severní část Rakouska jako na dlani. Je to opravdu sotva pár kilometrů a můžete se to těchto míst bez omezení vydat. O to důležitější je připomenutí, že to ještě před 32 lety nebylo možné. Stáli zde pohraničníci se samopaly, speciálně cvičenými psy, cesta byla přehrazena ostnatými dráty se signalizačním systémem.

V Mikulově tak najdete i památník s názvem Brána ke svobodě, který symbolizuje vyhaslé životy desítek lidí, kteří pokus o překročení hranice v letech 1948-1989 nepřežili.

Dílo socialistického hospodářství

Přestože vodní nádrž Nové Mlýny může vypadat hezky a zajímavě, nic není tak růžové, jak se může na první pohled zdát. Nejenže kvůli ní zanikla obec Mušov, ze které zůstal jen kostel tyčící se na ostrůvku, ale také šlo o výrazný negativní zásah do tamního ekosystému. Také o její plánované funkci jakožto protipovodňové zábraně a zdroje pro závlahu polí mnozí odborníci pochybují.

V teritoriu lovců mamutůCelou dobu se budete pohybovat v místě, které bylo obydlené už v pravěku. Právě z tohoto místa pochází i Věstonická venuše - keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny někdy v období 29 000–25 000 let př. n. l.Je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm široká. Zajímavostí je nepřítomnost krku, mohutnost povislého poprsí, kdy levé ňadro je větší, a na zadní straně jsou patrné rýhy znázorňující zřejmě tukové zářezy.