Je obdivuhodné, že příčky nejvyšší získaly opět děvčata. Přemožitelky na tomto turnaji nenašly Michaela Majerová, Dagmar Kašubová a Aneta Straková.

Všechna svá utkání vedly děvčata svelkou bojovností a technickou převahou. Svým soupeřkám nedaly šanci a téměř vždy zápas ukončily před časovým limitem krásným technickým hodem. Za svoji bojovnost byly pak odměněny zlatou medailí.

Hezké boje svedli iTereza Pilátová, Lukáš Sláma, Petr Želinský a David Šebestík. Tito mladí judisté se dokázali probojovat až do finálových bojů, kde však podlehli svým soupeřům. Pro břeclavské judo tak získali krásné stříbrné medaile.

Bronzové medaile vybojovali Anna Třináctá, Súkeník Martin a Súkeník Jakub. Ovlásek pak unikly medailové posty Tereze Doležalové, Filipu Čermákovi, Milanu Bravenému a Filipu Esterkovi, kteří obsadili pátámísta.

Také judisté zKostic se vuplynulých týdnech rozhodně nenudili. Bojovali na mezinárodní Velké ceně vHranicích a stejně jako Břeclavští na přátelském turnaji vUherskémBrodě.

Prestižního turnaje vHranicích se zúčastnilo přes dvě stovky závodníků zMaďarska, Rakouska, Polska, Slovenska aČeska.

Mezi touto špičkovou konkurencí se neztratila ani kostická judistka Marie Dědičová, která po vyrovnaných bojích obsadila vkategorii mladších žákyň krásné třetímísto.

Ovlásek toto místo pak uniklo vkategorii dospělých Janě Valachovičové, která obsadila místo čtvrté.

Přátelský turnaj vUh. Brodě patřil nejmladší kategorii judistů. Zde nenašel přemožitele Jakub Kováč, který dokázal porazit soupeře o9kg těžšího a právem si tak domů odvezl zlatou medaili. Stříbrnou medaili vybojovala Monika Tučková a bronzovou medaili získali Jiří Trubač a AdamTuček.

Také oddíl kostických pákařů bojoval omedaile na mezinárodním turnaji juniorů vŽidlochovicích. Kostický oddíl armsportu pod vedením Jaroslava Krásného zde zastupovali Libor Škrobáček, Radim Doležal, Zdeněk Všechovský a FilipHuter.

Při účasti okolo 70závodníků zMaďarska, Polska, Slovenska a Česka tito nejmladší junioři získávali své první soutěžní zkušenosti. Vkaždé váhové kategorii bojovalo omedaile více než pětadvacet závodníků.

Po tvrdých bojích se kostičtí pákaři umisťovali na desátých místech. Je však velmi obdivuhodné, že se tito mladí pákaři nezalekli svých zkušenějších soupeřů a tato soutěž se jim stala velkou motivací pro jejich další činnost.

Jaroslav a Věra Krásní