Mladí judisté a dospělí cvičenci bojového umění jiu – jitsu skládali zkoušky na vyšší technické stupně. Celá akce proběhla ve spolupráci s oddílem judo Kostice, na jehož půdě byli sportovci prověřováni.

I přestože judisté břeclavského oddílu přistupovali ke zkoušce poprvé a byla na nich znát velká tréma, všichni úspěšně tuto zkoušku složili a získali tak oprávnění nosit žlutý pás. Hlavním komisařem, který hodnotil jejich výkony, byl Jaroslav Krásný, držitel licence zkušebního komisaře II. tř. Technický stupeň 5. KYU, který značí žlutý pás, tedy získali Magda Hlavenková, Sabina Trubačová, Miroslav Tržil, Daniel Trubač a Pavel Bařina.

Dále absolvovali zkoušky na vyšší technický stupeň i dospělí cvičenci bojového umění jiu-jitsu. Tyto zástupce břeclavského oddílu prověřoval Jan Gibala, předseda České federace jiu-jitsu. Atmosféra byla napjatá po celou dobu zkoušek. Nikdo nevěděl po svém výkonu, zda uspěl, či nikoliv. Napětí ukončila až slova předsedy federace : „Všichni splnili.“

Oprávnění nosit žlutý pás získali Jajcayová, Vítková, Nešporová, Davčíková, Hejlková, Havránek, Novotný a Horák. Druhý technický stupeň 4. KYU – oranžový pás získali Lucký, Chládek, Beneš a Stránský.