S nápadem založení oddílu kolové v Šitbořicích přišel v roce 1991 Antonín Petrovský z Brna. Byl hlavním organizátorem několika ročníků mezinárodních turnajů v kolové, které se v Šitbořicích hrají pravidelně od roku 1988. V lednu 1992 se sešlo několik příznivců kolové a několik otců dětí ve věku 9 až 12 let a dohodlo se na založení oddílu kolové při Tělovýchovné jednotě Sokol. Zakládajícími členy byli Josef Bulla, Zdeněk Hladůvka, Jiří Kurdiovský, Zdeněk Nekvapil, Milan Němeček, Jan Nevídal, Josef Rozkydaly Jan Zelinka.

Těžké začátky

Předsedou byl zvolený právě posledně jmenovaný nadšenec, pokladníkem byl Josef Bulla a jednatelem Zdeněk Nekvapil. Začátky byly velmi těžké. Nebyla žádná kola, chyběly zkušenosti, byla jen vůle a chuť jít do toho.

Časem jsme zjistili, že v nedalekém Medlově, kde asi v polovině osmdesátých let oddíl kolové zanikl, mají schovaná ještě nějaká kola. Jan Zelinka a Zdeněk Hladůvka se tam ihned vydali a navštívili pana Trechu, který kolovou v Medlově vedl. Ten pomohl důležitými informacemi a jeho syn, bývalý hráč, zapůjčil do Šitbořic kolo značky MIFA.

To bylo pro začátek jediné kolo, na kterém se dalo jezdit a děti se na něm střídaly. V Malešovicích, obci vedle Medlova, poté Šitbořičtí získali pět zrezivělých rámů a další náhradní díly. Po značném úsilí byla i tato kola uvedená do pojízdného stavu a šitbořští mladíci měli konečně na čem hrát.

Prvními hráči, kteří začali hrát kolovou v Šitbořicích byli sourozenci Jan a Jiří Nevídalovi, Petr a Jiří Kurdiovský, Jan a Martin Zelinka a Roman Hladůvka. Tým byl zaregistrovaný na Českomoravském svazu cyklistiky 22. března 1992.

Přesun turnaje

Turnaje mistrů světa v kolové se do roku 1992 konaly ve Velké Bíteši. Poté ztratila Velká Bíteš o pořadatelství zájem, což bylo prvotně zapříčiněné konáním světového šampionátu v Honkongu ve stejném termínu, jako se běžně konaly turnaje mistrů světa. A tak se v roce 1995 poprvé sjeli nejlepší kolisté do Šitbořic. Tím Šitbořice od 28. ročníku převzaly turnajovou tradici. Letos se tedy koná jubilejní 45. ročník.

Za 20 let činnosti oddílu kolové se do tréninkového procesu zapojilo celkem 42 hráčů ze Šitbořic. Ze zakládajících zůstal v aktivní činnosti k dnešnímu dni pouze Jan Zelinka mladší. Jak získávali trenéři a hráči znalosti z tajů taktiky tohoto sportu, postupně se dostavovaly i úspěchy. Tyto však byly vždy spjaté s aktivním přístupem rodičů hráčů k tréninku a činnosti oddílu.

Tento sport je specifický dobou tréninku nutnou pro absolvování prvního turnaje. Ta se u snaživých hráčů pohybuje okolo dvou let. Právě snaživost hráčů a zapálenost jejich rodičů pro tento sport byla v minulosti, a je i v současnosti příčinou úspěchů našeho oddílu v republikovém, tak i mezinárodním měřítku. Nejúspěšnějším šitbořickým trenérem v historii je Ladislav Lejska, který trénoval dvojice Viktorín – Švihálek, Lengál – Němeček a Lejska – Bedřich. Ty dosáhly na domácím mistrovství nejzářivějších úspěchů.

Podpora obce

Díky regionálním sponzorům a podpoře vedení Šitbořic se podařilo zabezpečit nejvýznamnější turnaj v tomto druhu sportu v republice. K tomu patří i zabezpečení dostatečného počtu kol a velomateriálu pro členskou základnu.

Nejvýznamněji k tomu přispěla firmy Pramos a Momo Wamser Fashion. I díky jejich podpoře se každoročně daří tento svátek kolové v obci uspořádat.

ROBERT ZVOLÁNEK

ÚSPĚCHY ŠITBOŘICKÉ KOLOVÉ

Medaile žáků:

1997 – 3. – Lengál – Němeček
1998 – 1. – Lejska – Bedřich
2000 – 1. – Švihálek – Viktorín
2001 – 1. – Lengál – Petrla
2002 – 3. – Zvolánek – Wamser
2003 – 2. – Zvolánek – Wamser, 3. – Blaha – Lengál
2004 – 1. – Zvolánek – Wamser, 3. – Blaha – Zelinka
2005 – 2. – Starý – Zelinka
2006 – 3. – Starý – Bedřich
2008 – 1. – Topolář – Boháček
2009 – 3. – Hájek – Boháček
2011 – 2. Hájek – Boháček

Medaile juniorů:

2002 – 1. – Lejska – Bedřich
2003 – 3. – Lejska – Viktorin
2005 – 2. – Zvolánek – Wamser
2006 – 2. – Zvolánek – Wamser
2007 – 2. Zvolánek – Wamser
2008 – 2. – Zvolánek – Blaha
2009 – 3. – Topolář – Starý
2010 – 3. – Topolář – Starý
2011 – 3. – Topolář – Gerža

Medaile mužů do 23 let:

2009 – 1. – Zvolánek – Blaha

Evropské soutěže:

2002 – 4. místo na mistrovství Evropy juniorů Gent (Belgie) Lejska – Bedřich
2004 – 1.místo neoficiální ME žáků – Lauterbach (Německo) Zvolánek – Wamser
2004 – 1. místo Champions league Dornbirn (Rakousko) Zvolánek – Wamser
2009 – 8. místo na ME do 23 let Beringen (Belgie) Blaha–Wamser