Od 15. května 2011, tedy prakticky až od sezóny 2011-2012, může být přestup podán v průběhu sezóny kdykoliv, s výjimkou období od 15. února do 15. května.

Toto omezení bylo učiněno proto, aby při vyvrcholení mistrovských soutěží nedocházelo ke změnám kádrů družstev a ke zkreslování finálního výsledku dlouhodobého úsilí jednotlivých družstev.

Dalším omezením je možnost podat přestup jen jednou v průběhu jednoho roku, aby bylo zamezeno putování hráčů z klubu do klubu. Nová úprava nebude platit pro smluvní hráče, což jsou hráči, se kterými má klub uzavřenou smlouvu na určité období.

Takový hráč může volně přestupovat až po ukončení smluvního vztahu. Přestupy s návratem, při nichž má mateřský oddíl právo po uplynutí roční doby hráče stáhnout zpět, nebudou dále limitovány dvěma roky, ale pouze jedním. Upravuje se i možnost střídavých startů, týkajících se hráčů do 21 let. V platnosti zůstává, že lze střídavý start uplatnit jen do vyšší soutěže, než jakou hráč hraje v mateřském oddílu. Novinkou je, že těchto startů může mít jeden hráč při dodržení dalších předpisů (např. u mládeže počet soupisek, na kterých může být hráč uveden) více.

V platnosti zůstává i možnost hostování pro případ, že hráč absolvuje soutěže mládeže v mateřském klubu a soutěže dospělých v klubu jiném. Povolení k hostování se schvaluje vždy na jednu sezónu.